Pozývame Vás na ďalší ročník našej konferencie. Po veľmi úspešnom prvom ročníku sme sa rozhodli tento rok venovať efektivite compliance programov s hlbším zameraním na procesy manažovania predchádzania ľudským individuálnym zlyhaniam. Príďte medzi CEO, CFO, TOP manažérov a compliance officerov diskutovať, zisťovať presahy tém a vyskúšať si netradičné. Tento rok nebudeme byrokratizovať, administrovať, ani sa pripravovať na nové „GDPR“, „AML“ alebo podobné témy. Tento rok ideme „k meritu veci“.

Management of Human Failures, Wins and Losses, Lessons Learned.

Zažite dva dni plné excelentných rečníkov, skutočných príbehov, zaujímavých tém, poučných prekvapení, workshopov a využite dostatok priestoru a možností na networking.

Panel 1

BLOK 1 Etické Compliance

25. 4. 2019 od 9.00 do 10.30

Etika vs. biznis alebo kde zlyháva „Tone from the Top“? Skutočne zlyháva „Tone from the Top“? Zmysel compliance v strednej a východnej Európe a jeho špecifiká, napr. Priemysel 4.0, Ekonómia a podnikanie ako spoločenský odbor, rozsah manažérskej zodpovednosti a jej uplatňovanie.

Rečníci sa podelia o svoje skúsenosti a svoj pohľad na tému compliance z inej perspektívy. Dozviete sa nepersonalizovaný, ale neoceniteľný názor – vystúpi Prof. PhDr. Anna Remišová, PhD. (FF, FM UK, Bratislava, SR), Mgr. Dušan Kučera, Ph.D. MBA (VŠE, Praha, ČR) a Patrik Pavlovský (SBEN), Lucie Schweizer/Sylvia Szabó (RUŽIČKA AND PARTNERS)..

Panel 2

BLOK 2 Biznis Compliance

25. 4. 2019 od 11.00 do 18.00

Pohľad biznisu na procesy compliance a ich efektivitu? Lessons learned, wins and failures. Má compliance skutočne nejakú pridanú hodnotu? Môže byť compliance výhodou podnikov pôsobiacich v strednej a východnej Európe? Aké compliance by sme vlastne chceli a je to vôbec možné dosiahnuť? Efektívne compliance je vždy o ľuďoch. Zabudnite na programy, sústreďte sa na ľudí! Ako triediť informácie a analyzovať riziko, ako správne počúvať?

Pozvanie prijali: Ing. Štefan MájJuraj Lipka (Philip Morris International), Ján Vittek (Tatra banka), Jitka Skof (Uniqa), JUDr. Jaroslav Spišiak (Slovnaft), Alexander Cimbaľák (ACE enterprise Slovakia/Bentley Systems), Tomáš Zaťko (CEO, Citadelo), Daniel Marek(CEO, Systemios), Naďa Roštek Spustová (Slovnaft), JUDr. Juraj Szabó (Compliance Expert), Lukáš Bakoš (CEO, Maxman) a ďalší.

Panel 3

BLOK 3 Forenzné Compliance

26. 4. 2019 od 9.00 do 14.00

Odhaľovanie interných podvodov a ich druhy, vyšetrovacie techniky, forenzné nástroje… Viete, čo všetko máte k dispozícii? Motivácie páchateľov interných podvodov alebo ako sa z bežného zamestnanca stane páchateľ. Prečo sa zdá, že najviac interných podvodov páchajú dlhodobo spoľahliví zamestnanci? A je to skutočne tak?

Videli ste seriál „Lie to me“ („Klamári“)? Vyskúšajte si metodológiu Paula Ekmana na vlastnej koži. Zúčastnite sa workshopu so zakladateľom Cliffom Lansleym a zistíte, že dokážete spoznať klamára, ale aj to, čo viete ovplyvniť Vašimi negociačnými schopnosťami.

Panel 4

Príspevky, prednášky a workshopy na konferencii opäť ponúknu originálne ponímanie témy compliance, trendy a očakávania. A tak, ako minulý rok, aj teraz budeme transparentne spájať súkromnú sféru s regulátormi a orgánmi verejnej správy, ako aj obrusovať ostré hrany neefektívnej komunikácie medzi súkromným a verejným sektorom v témach, ktoré sú s témou compliance nevyhnutne spojené v duchu myšlienky, ktorá stála za rozhodnutím zorganizovať European Compliance Forum. Štruktúra konferencie je postavená na krátkych a výstižných prezentáciách, ktorých časový rámec je stanovený do 20 minút (TEDx formáty). Okrúhle stoly alebo diskusné fóra majú dlhší časový priestor. Jednotlivé prednáškové bloky sú dôsledne špecializované a vždy predstavujú ucelený náhľad a názory na danú tému s dôrazom na praktickú aplikáciu, skúsenosti hráčov na trhu a aplikačné prístupy verejnej správy. Vedúci experti z radov veľkých korporácií, verejného sektora, akademického sveta a exekutívy sa podelia o praktické zážitky, problémy, názory a riešenia, s ktorými sa stretávajú v bežnom pracovnom dni.

Tešíme sa na Vás.


Účastnícky poplatok: 470 € bez DPH

EARLY BIRD do 22.marca: 370 € bez DPH


Registrácia


Organizátori:


Partner:


Záštitu nad podujatím prevzalo:


Mediálni partneri: