Program

Štvrtok 25. 4. 2019


Registrácia účastníkov

8.00 – 8.45  


Otvorenie konferencie

9.00 – 9.10  


Blok 1 – Etika vs. biznis, kde zlyháva „Tone from the Top“


Zmysel Compliance v prostredí CEE a jeho špecifiká

9.10 – 9.30

Mgr. Dušan Kučera, Ph.D, MBA (Podnikovo-hospodárska fakulta VŠE v Prahe)
Priemysel 4.0, Ekonómia a podnikanie ako spoločenský odbor, rozsah manažérskej zodpovednosti (ekonomická, spoločenská, environmentálna).


Compliance v teórii vs. Compliance v realite.

9.30 – 9.50

Prof. PhDr. Anna Remišová PhD. (Fakulta managementu Univerzity Komenského)
Ako vníma akademický sektor implementáciu compliance v biznis sektore. Ako vyzerá implementácia compliance v biznis prostredí zvonka?


Legitimita v Compliance

9.50 – 10.10

Vladimír Vaňo, MBA (CentralNic Group)
Existuje korelácia legitimity štátnej moci v biznis prostredí? Je možné korporáciu/obchodnú spoločnosť považovať za určitú formu „štátu“? Prelínajú sa niektoré princípy fungovania efektívneho štátu aj do biznis prostredia? Behaviorálny pohľad na compliance a ako všetko spolu súvisí.


Compliance in a  Nutshell a zodpovednosť štatutárneho orgánu

10.10 – 10.30

JUDr. Lucie Schweizer (RUŽIČKA AND PARTNERS) 
Prečo je téma compliance pre štatutára dôležitá a čo je jej skutočným obsahom. Aký vplyv môže mať „non-compliance“ na štatutára.


Prestávka na kávu

10.30 – 11.00  


Blok 2 –  Biznis Compliance


Hodnoty a „Tone from the Top“

11.00 – 11.20

Štefan Máj (Nadácia SLSP)
Súlad firemných hodnôt s hodnotovým rebríčkom manažéra.


Zmena kľúčovej hodnoty spoločnosti

11.20 – 11.40

Juraj Lipka (Philip Morris)
… a čo to prináša v živote jedného medzinárodného giganta. Inovácie a ich vplyv na „bežný“ zaužívaný korporátny život.


Jan Vittek

Compliance ako regulačný nástroj

11.40 – 12.00

Ján Vittek (Tatra banka)
Toto je compliance, ktoré poznáme. Prístup k regulačnému compliance sa však mení. Efektívne nástroje nového prístupu ku compliance a ako sa to dá všetko zvládnuť.


Fórum ECF – moderovaná diskusia

12.00 – 13.00

Moderátor: Naďa Roštek Spustová (Slovnaft), Panelisti: Mgr. Dušan Kučera, PhD., MBA (VŠE Praha), Juraj Lipka (PMI), Jitka Skof (UNIQA)


Obed

13.00 – 15.00  


IT a pravidlá, prečo a ako?

15.00 – 15.20

Alexander Cimbaľák (ACE enterprise Slovakia/Bentley Systems)
Praktický pohľad na predpisy a pravidlá v najrýchlejšie sa meniacom vednom odbore z pohľadu majiteľa malej IT firmy, ktorá sa vďaka svojmu svojráznemu prístupu k dodržiavaniu pravidiel stala na celom svete takou úspešnou, že jej spôsob vedenia projektov a ich vlastnú unikátnu technológiu odkúpil americký softvérový gigant Bentley Systems. Takže sa spolu zamyslime: Pravidlá a IT, prečo a ako?


Ako vás včera hackli a prečo to nezistíte ani o týždeň?

15.20 – 15.40

Peter Kleinert (Binary Confidence)
Ako funguje alebo nefunguje IT bezpečnosť v organizáciách. Čo robíme dobre, čo robíme zle a ako to môžeme robiť lepšie? … A ste si istí, že rozpoznáte falošnú stránku od skutočnej?


Tri spôsoby ako radikálne a s minimálnymi nákladmi zlepšiť Compliance, skoro okamžite

15.40 – 16.00

Daniel Marek (Systemios)
Každá spoločnosť je žijúcim organizmom, v ktorom je správanie, ale aj nekonanie manažmentu, ako aj zamestnancov, hlboko prepojené. Správanie zamestnancov reflektuje ako je spoločnosť štruktúrovaná a riadená vedomým či nevedomým spôsobom. Nedostatok compliance je iba symptómom – dôvody sú takmer vždy na druhej strane poľa, väčšinou navrchu. Pomenovanie príčin je veľmi efektívnym a vo väčšine spoločností vysoko efektívnym spôsobom zvyšovania compliance a výsledkov spoločnosti v biznis rovine. Predstavím Vám tri skutočné praktické stratégie, ktoré môže implementovať každý a okamžite.


Workshop: Profil business dôvery a jeho dopad na efektívne Compliance

16.00 – 16.30

Ing. Dagmar Kéryová CPCC, PCC. (Mysliteľňa), Ing. Jana Bernaťáková (Mysliteľňa) 
Účinný compliance systém si vyžaduje viac ako etablovať role, zodpovednosti a nastaviť procesy. To je „technická“ stránka vytvárania systému. Pre skutočne funkčný systém je kritická ľudská stránka, bez ktorej sa akýkoľvek vytvorený systém stane izolovaným svetom bez reálneho prínosu pre úspech firmy. V rámci tohto 30 minút trvajúceho workshopu sa budeme venovať nástrojom na cielené budovanie úrovne dôvery potrebnej na vytváranie funkčných aliancií a vzťahov podporujúcich spoluprácu.


Prestávka na kávu

16.30 – 16.45  


Prečo hovoríme aj o bezpečnosti, keď hovoríme o Compliance? Oplatí sa investovať do bezpečnosti, obrany alebo ochrany?

16.45 – 17.05

JUDr. Jaroslav Spišiak (Slovnaft)


Postavenie Compliance officera

17.10 – 17.30

Juraj Szabó (Compliance Expert)
Je pozícia Compliance skutočne tak bezvýznamná, ako sa mnohým zdá? Ako vyťažiť z tejto pozície maximum pre spoločnosť a dá sa to vôbec? A čo sa stane, ak jedného dňa v dôsledku policajného zásahu zostanete v spoločnosti na riadenie sám/sama? A môže sa to vôbec stať?


Fórum ECF – moderovaná diskusia

17.30 – 18.30

Moderátor: Lucie Schweizer (RUŽIČKA AND PARTNERS), Panelisti: JUDr. Jaroslav Spišiak (Slovnaft), Juraj Szabó (Česká Compliance Asociace), Alexander Cimbaľák (ACE enterprise Slovakia/Bentley Systems), Lukáš Bakoš (Maxman Consultants)


Voľný program

18.30 – 20.00  


Večerný program

od 20.00  


Piatok 26. 4. 2019


Registrácia

8.30 – 9.00  


Blok 3 – Forenzné Compliance – motivácie zlyhania a nástroje detekcie


Korporátni psychopati – páchatelia firemných podvodov

9.00 – 9.20

Ing. Dr. Nora Lauková
„Hadi“ v oblekoch, alebo korporátni psychopati môžu na začiatku pôsobiť ako vychádzajúce hviezdy, či záchrancovia firiem. Cieľom prednášky je ukázať, aké znaky neverbálneho prejavu a správania sú charakteristické pre tieto osobnosti. Popísať, ako je ich možné identifikovať podľa fyziognomických neverbálnych znakov a metódy PCL – správania sa vo firemnom prostredí (trojfázový model správania). Odhaliť, čo psychopati chcú, aká je ich motivácia na poškodzovanie firiem a ich prostredia, identifikovať príčiny a dôvody na páchanie firemných podvodov, teda prečo títo „hadi“ zanechávajú po sebe spúšť.


Techniky vedenia rozhovorov počas vyšetrovania podvodov

9.20 – 9.40

Cátia Pedro (Johnson Controls)

When to conduct the interview with a employee suspected of fraud or corruption? Detailed breakdown of the interview process, how to proceed, what kind of questions to ask.


Praktické skúsenosti z korporátneho vyšetrovania

9.40 – 10.00

Alexander Nagy (Deloitte)
Korporátne vyšetrovanie nie je bežnou súčasťou pracovnej činnosti väčšiny z nás. Ako takéto vyšetrovanie prebieha? S akými problémami sa stretáva vyšetrovateľ v korporáciách? Ktoré praktické zručnosti a techniky môžu vyšetrovateľovi pomôcť? Čoho sa vyvarovať? Predstavené budú reálne situácie a skúsenosti z vyšetrovaní podvodov na Slovensku aj v zahraničí.


Žijeme len raz, ale dáta navždy

10.00 – 10.30

Karol Suchánek
Skúšali ste si už niekedy vygoogliť svoje meno? Nezaujíma vás to? Malo by! Prečo by ste si mali na svoje osobné údaje dávať pozor, ale aj mnohé zaujímavosti z online sveta. To, čo je na internete, nie je viac súkromné. A týka sa to každého z nás. Dnešná sexi selfie sa môže ľahko stať zajtrajším škandálom. Heslo Karol123 nie je dosť silné. Zálohovanie nie je vtip. Bezpečnosť musí byť zvyk. A váš telefón, už nie je len telefón…


Prestávka na kávu

10.30 – 10.50  


WORKSHOP: Ako sa dopátrať pravdy vo forenznom compliance

10.50 – 13.50

Cliff Lansley (E.I.A.)
Tento trojhodinový workshop je určený korporátnym vyšetrovateľom, ktorí pri vnútorných vyšetrovaniach súvisiacich s compliance potrebujú zistiť pravdu. Na konci účastníci získajú:

  • prehľad o psychologickom prístupe ako sa u ľudí dopracovať k pravde,
  • schopnosť oddeliť mýty a vedu pri detekcii lži a pravdy,
  • schopnosť rozpoznať spoľahlivé prejavy klamania z tváre a celého tela,
  • osvoja si postupy, ktoré minimalizujú chyby pri posudzovaní pravdy a lži vo vysoko rizikových situáciách.

Záver konferencie

13.50 – 14.00